fbpx

Almanya’da Doktor Olarak Çalışmak – Merak Ettikleriniz

Almanya’da Doktor Olarak Çalışmak

Temel şartlar arasında Almanca dil yeterliliğinin en az B2-C1 seviyesinde olması gereklidir. Genel Almanca dil eğitimi dışında tıp Almancası yeterliğinin de kanıtlanması zorunludur.

Denklik alınması aşamasında ise Bilirkişi (Gutachter) ya da Bilim Sınavı (Kenntnisprüfung-KP) sınavı gereklidir.

Türkçe bilinen adıyla tıp Almancası eğitimi hekimin Almanca tıp terminolojisini öğrenmesine yönelik eğitimleri kapsar. Bu eğitimlerin süresi 3 ay ya da üzerinde sürebilir. Eğitimler hekimin bulunduğu ülkede sadece bu alanda uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilir. Özellikle bu eğitimleri verenlerinde hekim olmasına dikkat edilir. Sınav Almanya’da tabipler odası tarafından yapılmaktadır.

Sınav kurulunda genellikle 3 uzman yer alır. Sınav süresi 60 dakikadır. Hekimlerin FSP sınavına girmeleri zorunludur.

Sınav;

Doktor-Hasta görüşmesi, Raporlama, Doktor-Doktor görüşmesi olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir. Eyaletlere göre sınavın zorluk derecesi her ne kadar değişse de iyi hazırlanıldıktan sonra bu sınava giren tüm hekimler başarılı olmaktadırlar.

Almanya’da doktorluk yapmayan isteyen hekimler FSP sınavı dışında telc B2-C1 Medizin sınavına da girebilmektedirler. Genel Almanca için telc B2 belgesi tüm Almanya’da geçerli iken, tıp Almancası için telc B2-C1 Medizin sertifikası Saarland, Schleswig Holstein ve Hessen olmak üzere 3 eyalette geçerlidir. Oysa FSP sınavı ise Almanya genelinde tüm eyaletlerde geçerlidir.

Almanya’da doktorların çalışma hakları diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi bir durumdadır. Haftalık çalışma saati 38-40 saati geçmemektedir. Nöbet tutulması zorunlu değildir ve ay içinde en fazla 4 nöbet ya da doktorun isteğine bağlı olarak daha fazla ya da daha az sayıda da nöbet tutulabilir. Nöbet süresi 8 saati geçmemektedir. Fazla mesai maaşa ek olarak yansıtıldığı gibi nöbet gelirleri de aynı şekilde maaşa ek olarak yansıtılır. Yıl içinde 30 gün tatil hakkı olan doktorların diğer resmi tatiller ve özellikle uzun süren Noel tatili hesaplandığında yıl içinde yaklaşık 3 aya kadar aralıklarla tatil yapılabildiğini belirtebiliriz.

Denklik prosedürü her bir eyalette farklılık arz eder. Bu nedenle gidilecek eyaleti iyi belirlemek önemlidir. Bazı eyaletlerde daha kısa sürede tamamlanan işlemler bazı eyaletlerde daha uzun sürede sonuçlanabilmektedir. Gutachter’in (Bilirkişi) dosyayı incelemesi ve sonuçlandırması 6-9 ay ya da 15-18 ay arasında sürebilmektedir. Bu nedenle başvuru sürecini iyi planlamak önemlidir. Kenntnisprüfung (KP) için ise 1-6 ay da üzerinde bir süre için randevu alınmakta ve sınav tarihi belli olduktan sonra hekim denklik sınavına ya da bilinen diğer adıyla bilim sınavına girmektedir.

Almanya’da hekimler denklik işlemleri sonuçlanıncaya kadar Berufserlaubnis (BE) ile mesleğe başlayabilmektedirler. Bu süre yaklaşık 1,5-2 yıl kadar sürmektedir. Bilirkişi ya da denklik sınavı ile denklik alındıktan sonra uzmanlık eğitimine başlanmaktadır. Uzman olmayan hekimler istedikleri alanı tercih edebilirler. Her bir alanda uzmanlık süresi 5 yıldır. Alanlar arası geçişte bir sınav sistemi yoktur. Bu nedenle Dahiliye alanında başlayıp ancak bu alanda devam etmek istemeyen bir hekim farklı bir alana rahatlıkla geçiş yapabilir.

Almanya’da doktor olarak çalışmak isteyen uzman hekimler içinde resmi işlem prosedürü iki aşamada tamamlanmaktadır. Öncelikle lisans eğitimi için denkliğin alınması gereklidir. Denklik işlemleri devam ederken bu süre zarfında doktorlar Berufserlaubnis (BE) ile mesleğe başlayabilmekteler. Lisans denkliğinin alınmasından sonra ayrı bir işlem olmak üzere uzman olunan alana yönelik denklik faslı başlatılır. Uzmanlık denkliği alınırken bazı eksiklerin tespit edilmesi durumunda bu eksiklerin giderilmesi için zaman verilebilir ya da hekimin kendi ülkesinde çalıştığı süre ve aldığı eğitimler üzerinden denkleştirme yapılabilir. Bu nedenle asistan karneleri, rotasyonlar, stajlar ya da sertifika eğitimleri son derece önemlidir.

Uzman bir hekim olsanız da eğer Almanya’da farklı bir alanda yeniden uzmanlığa başlamak isterseniz bu kesinlikle mümkündür. Eğer uzman olduğunuz alana yakın bir alanda devam etmek isterseniz eksik eğitimlerin tamamlaması istenebilir. Ancak tamamen farklı bir alanda uzmanlığa başlamak isterseniz eğitimin başından itibaren 5 yıl süreyle devam etmeniz gerekir.

Alman devlet makamlarının işleyişi ve süreleri bizim ülkemizdekine göre çok farklıdır. Uzun işlem ve bekleme sürelerini hesaplayarak başvuru sürecini planlamak gereklidir. Bir yandan dil eğitimi alınırken bir yandan bir takım işlemlerin yürütülmesi mümkün olduğu için başvuru çalışmalarına başlanabilir.  İşlemlerin en az 1 yıl 1,5 yıl ya da bu sürenin üstüne çıktığı bilinen bir gerçektir.