Almanya Fırsat Kartı (Chancenkarte)

Almanya Fırsat Kartı (Chancenkarte)

Almanya Fırsat Kartı Nedir ve Neyi Amaçlıyor?

Almanya Fırsat Kartı, Alman devletinin 1 Mart 2020 yılında yürürlüğe koyduğu Nitelikli İş Gücü Göçü Yasasının içeriğinin daha kolaylaştırılmasına yönelik yeni bir kanun kapsamıdır. Bu uygulama ile Almanya, yurtdışından iş bulmak amacıyla gelenlere oldukça cazip imkânlar sağlıyor. Özellikle bu uygulamanın yasalaşmasındaki en büyük etken ülkedeki yaş ortalamasının ileri olması ve genç iş gücü göçünü yurtdışından almayı hızlandırmaktır. Gelişmiş ülkeler arasında özellikle dünya çapında en üst sıralarda yer alan Almanya, nitelikli işgücünde ise olması gereken seviyede değildir. Ülkedeki düşük doğum seviyesi ve ileri yaş ortalaması bu sorunun en büyük nedenlerindendir. Bu nedenle pek çok meslek alanında büyük ölçüde yetişmiş nitelikli işgücü açığa çıkmaktadır. Almanya fırsat kartı uygulaması ise gereksinim duyulan bu işgücü açığını ortadan kaldırmak için ilk kez 1 Mart 2024 yılı itibariyle tamamen yürürlüğe girecektir.

Almanya Fırsat Kartı (Chancenkarte), ülkedeki ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne ulaşmayı hedefleyerek, pek çok alanda yabancı nitelikli uzmanın daha kolay Almanya’ya girişini ve iş gücü göçü yasasının kapsamı dâhilinde süreçleri kolaylaştırmayı öngörmektedir.

Almanya Fırsat Kartı (Chancenkarte),ile özellikle Türk vatandaşları olmak üzere, neredeyse tüm dünya ülkelerinden çok sayıda kişi, Alman Devletinin sağladığı bu imkânlardan yararlanmayı istemektedir.

Almanya Fırsat Kart Şartları

Alman Devleti, Almanya Fırsat Kart uygulamasını yürürlüğe koyarken belli başlı şartların yerine getirilmesini istemektedir. Böylece ülkeye gelecek olan yabancıların topluma uyum sağlamaları ve niteliklerinin doğru yönlendirilmesi hususundaki gereklilikler vaktinde dikkate alınarak sürecin hem Alman Devleti için hem göçü gerçekleştiren uzmanlar için kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Özellikle belli şartları sağlayan adaylara öncelik verilmektedir.

Almanya Fırsat Kart şartlarını 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 • Yaş
 • Dil Becerileri
 • Mesleki Tecrübe

Yukarıdaki şartların karşılanması durumunda Almanya Fırsat Kart başvurusu yapılarak Alman Devletinin sağladığı iş imkânlarından yararlanmak mümkündür.

Bu şartlar tek başına yeterli görülmeyip ayrıca başka şartlarda istenmektedir. Bunlar ise belli bir puanlama sistemine tabi tutulmaktadır. Almanya Fırsat Kart (Chancenkarte) için puan sistemini belirleyen birçok etken vardır.

Yaş Faktörü
Nitelikli iş gücü göçü yasası ve bunun uzantısı olan Almanya fırsat kart kapsamındaki en önemli faktörlerden biri yaştır. Bu bağlamda Alman Devleti giderek yaşlanan nüfusa karşın genç iş gücüne ihtiyaç duymakta ve öncelik vermektedir. Bu bağlamda 35 yaşını doldurmamış olan kişiler Almanya fırsat kart için 3 puan elde etmiş olacaklardır. 35-40 yaş aralığındaki adaylar ise 2 puan elde etmiş olacaklardır.

Mesleki Tecrübe

Almanya Fırsat Kart imkânlarından en iyi yararlanabilme şartlarından bir diğeri de mesleki tecrübedir. Örneğin Türkiye’den başvuru yapan adayların mesleki tecrübelerini belgelemelerinde SGK kaydı önemli bir etkendir. Bu bağlamda uzmanı olduğunuz alanda uzmanlığınızı kanıtlamak için son 5 yıl içinde en az 2 yıl olmak suretiyle SGK’lı çalışmış olmanız gerekmektedir.

Buna karşın yıllara dağılmak üzere burada da bir puanlama sistemi söz konusudur. Mesleki tecrübe puanlama sistemine göre, son 7 yıl içerisinde 3 yıl ise 3 puan, son 5 yıl içerisinde 2 yıl ise 2 puan verilmektedir. Yine uzman olunan alana ait uzmanlık hem SGK dökümü ile hem gerekli belgeler ile belgelenmelidir.

Dil Becerileri
Diğer gerekliliklerin yanında ayrıca dil yeterliliği en önemli şartlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle Almanca bilgisine sahip olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Ancak, C1 seviyesinde İngilizce sahibi olan belli mesleklere sahip adaylar ise avantajlı durumda olmakla birlikte 2 puan almaktalar.

Almanya Fırsat Kart Avantajları?

Almanya Fırsat Kart avantajları, özellikle mesleğine Almanya'da devam etmek isteyen adaylara çok cazip imkânlar sağlamaktadır. Bu uygulamada özellikle hedeflenen konulardan biri bürokratik işlem süreçlerinin zorluğunu hafifletmektir. Özellikle vize işlemlerinde yaşanan sıkıntıları daha aza indirmek için bu uygulama yürürlüğe girmekte ve daha kolay vize alınmasını sağlamaktadır.

Almanya Fırsat Kart Avantajları Nelerdir?

 • 1 yıl süreyle geçerlidir.
 • Vize işlemlerinin yavaş ve uzun sürede sonuçlanması çok sayıda mağduriyet yaratırken, fırsat kart ile bu işlem ve sürelerin daha çabuk tamamlanması hedeflenmektedir.
 • Almanya'ya seyahat etmek için çok sayıda gereklilikten feragat ettirmektedir.
 • En fazla 2 defa olmak üzere tam zamanlı iş denemesi yapılmasına imkân vermektedir.
 • Diploma denkliği veya benzer resmi işlemler belli istisnalar altında Almanya'da tamamlanabilir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylar Almanya’ya iş arama amacıyla gittiklerinde iş bulmaları durumunda haftalık 20 saati geçmemek üzere çalışabilirler.
 • Almanya Fırsat Kart bu uygulama ile hem belli koşullar altında Almanya'da iş bulunması durumunda çalışmaya imkân sağlarken, hem de bürokratik süreçlerin kolay yürütülebilmesi amacıyla işlemlerin yapılmasına fırsat vermektedir.
 • Almanya Fırsat Kartı Kimler Alabilir?

  Almanya Fırsat Kartı, birçok meslek grubuna ve belli alanda uzmanlık sahibi olan kişilere hitap etmektedir. Aynı zamanda özellikle belli şartlara sahip kişiler için ise daha büyük avantajlar sağlamaktadır. Bunlar;
  • Almanca bilenler veya Almanya’da daha önceden yaşamış olanlar
  • 35 yaş altında olanlar
  • Üniversite diplomasına sahip olanlar
  • Mesleğinde en az 3 yıllık tecrübeye sahip olan ve bunu SGK kaydı ile belgeleyenler

  Yukarıdaki şartlara sahip adaylar başvuruda bulunabilir ve başvuru sürecinin ardından Almanya Fırsat Kart verilip verilemeyeceği ise adayın sahip olduğu puanlama sistemine göre sonuçlandırılır.

  Almanya Fırsat Kart Puanlama Sistemi

  Almanya Fırsat Kart için başvuru esnasında sahip olunan şartlara göre puanlama sistemi bu şekildedir.

  1 Puan Alma Şartları

  • Almanya’da daha önce 5 yıl süre ile yaşamış olmak
  • 35-40 yaşında olmak
  • Almanya'ya yönelik iyi niyet mektubu
  • Almanya’da son 5 yıl içinde en az 6 ay kalmış olmak

  2 Puan Alma Şartları
  • Almanya’da son 5 yıl içinde en az 6 ay kalmış olmak
  • İleri seviyede Almanca dil bilgisine sahip olmak
  • 35 yaşından küçük olmak
  • Diploma alınmasının ardından mesleki olarak en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak

  3 Puan Alma Şartları
  • Çok iyi derecede Almanca bilgisine sahip olmak
  • İkinci bir dili ileri seviye bilmek (C1 seviyesinde İngilizce bilmek gibi)
  • Son 7 yıllık süre içinde 3 yıl süreli SGK’lı olarak çalışmış olmak ve iş tecrübesinin kanıtlanması

  Almanya Fırsat Kartı ile ilgili Instagram Videolarımız

  Almanya Fırsat Kartı Nedir?

  Instagram Videosunu İzlemek için Tıklayın