Almanya’da Hemşire Olarak Çalışmak

Almanya’da Hemşire Olarak Çalışmak

Bu makalemizde sırayla Almanya'da Hemşire Olarak Çalışmak için neler yapılması gerektiğini ele alacağız.

Almanya'da hemşire olarak çalışmak için Türkiye'de 4 yıllık lisans mezunu olmak gereklidir. Bu nedenle 1 Mart 2020'de Federal Almanya Devletinin yürürlüğe koyduğu Nitelikli İş Göçü Yasası kapsamında bu şartlar çok net olarak belirlenmiştir. Almanya'da hemşire alımı kanun kapsamında net olarak belirlenmiş olsada dil yeterliliği ve denklik sürecinin tamamlanması dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında gelir. Almanya hemşire ihtiyacını ülkemiz dışında başka ülkelerden de yaptığı resmi anlaşmalar çerçevesinde temin etmek için ciddi çalışmalar yapmaktadır. Nüfusun yaş ortalamasının ileri olması Almanya'da hemşire ihtiyacının daha çok ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Almanya'da Hemşire Olmak

Almanya'da hemşire olmak için 3 yıl süreli eğitim alınması gereklidir. Bu eğitim hem meslek okullarında hem üniversitelerde alınır. Eğitim çok disiplinli ve ülkemizdeki 4 yıllık fakültelere göre daha fazla ders saatinden oluşmaktadır. 2100 teorik eğitim, 2500 saat ise pratik eğitim alınmaktadır. 3 yılın sonunda Staatsexamen denen bir devlet sınavına girilerek hemşirelik diploması alınmaktadır. Diğer adıyla buna Almanya'da hemşirelik sınavı denir. Almanya'da hemşirelik sınavını başarı ile geçenler Almanya'da hemşire olmaya hak kazanırlar.

Almanya'da Hemşire Maaşı

Almanya'da her mesleğin hak ettiği değeri görmesi ve kazancı sağlaması sosyal hukuk devletinin verdiği güvence ile garanti altına alınmıştır. Almanya'da hemşire olarak çalışan biri aylık 3.800,-Euro'ya kadar maaş alabilmektedir. Almanya'da yaşam giderlerinin son derece ekonomik olduğu dünyaca bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Almanya'da hemşirelik yapan biri için bu kazanç oldukça iyi bir gelir olup mesleğe ilk başlayan pratisyen hekimlerin maaşı ile aynıdır.

Almanya'da Hemşirelik Denkliği

Almanya'da hemşirelik denkliği için Türkiye'de 4 yıllık lisan eğitimi alınması şartı vardır. Bu nedenle ülkemizden giden 4 yıllık hemşirelik mezunu biri Almanya'da denkliği olduğu için gerekli resmi işlemlerin hepsinin tamamlanmasının ardından mesleğine başlayabilmektedir.

Almanya'da Hemşirelik Başvurusu

Almanya'da hemşirelik başvurusu için devlet hastaneleri, vakıf hastaneleri, üniversite hastaneleri, bakım evleri ve huzur evleri olmak üzere çok sayıda farklı sağlık kuruluşu için yapılmaktadır. Bu kurumlardan birinden iş davetinin alınması ile sırayla denklik ve diğer bağlı resmi işlemlerin gidilmek istenen eyaletin ilgili denklik kurumuna yapılması gereklidir. Almanya'da ülkemizdeki gibi kadın ya da erkek hemşire ayrımı yoktur. Bu nedenle lisans mezunu erkek hemşirelerde Almanya'da mesleğine devam etmek için başvuru yapabilirler. Almanya'da hemşirenin görevi oldukça geniş kapsamlıdır. 4 yıllık lisans mezunu hemşireler genel olarak en önemli konuların sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftirler. Lisans mezunu olmayan hemşirelere ise yardımcı hemşire denmektedir ve başhemşire ya da 4 yıllık lisans mezunu hemşirelerin yardımcıları olarak görev yaparlar. Bu anlamda Almanya'da hemşire yardımcılığı da son derece önemlidir.

Almanya'da Hemşirelerin Çalışma Şartları

Almanya'da hemşirelerin çalışma şartları son derece rahat olarak kabul edilebilir. Hemşireler haftada 38 saat çalışırlar. Ancak bu çalışma saatlerini durumuna göre hemşireler kendileride belirleyebilirler. Örneğin küçük çocuğu olan bir hemşire eğer 38 saat çalışmak istemezse bunu işyeri ile istediği şekilde planlayabilir. Nöbet süresi 8 ya da en fazla 10 saattir. Kanunlar gereği 10 saati geçemez. Hafta sonu çalışmaları yıllık izinden düşülmeden izin hakkı verilir. Kıdeme göre yıllık izin 30 gün ya da üzerindedir. Almanya'da hemşireler sene sonunda 1 ya da 2 maaş ayrıca fazla almaktalar. Buna Sonderzuschlag denir. Çalışma şartları ya da gelir durumu Almanya'da hemşire olarak çalışmak isteyen biri için son derece uygundur. Genel itibariyle ele alındığında Almanya'da sağlıkçı olmak pek çok açıdan bir sağlık personelini oldukça mutlu etmektedir. Almanya'da hemşirelerin çalışma şartları ve gelir durumları ülkemize kıyasla oldukça ideal olduğu için sadece ülkemizden değil diğer ülkelerden de çok sayıda sağlık personeli Almanya'da hemşirelik yapmak için başvurmaktadır.

Almanya'da Uzman Hemşire

Almanya'da uzman hemşire olmak için öncelikle lisans eğitimini tamamlamış olmak gereklidir. Bunun için çalıştığınız hastanede sunulan bir alanı uzmanlık alanı olarak seçebilirsiniz. Örneğin yoğun bakım, psikoloji, onkoloji, anestezi alanı gibi bir alan seçerek 1-3 yıl kadar uzmanlık eğitimi alarak çalışılır. Bu eğitim hem teorik hem pratik olarak daha çok sahada olmak üzere alınır. Eğitimin sonunda uzmanlık sınavı yapılır. Bu sınavı başarı ile geçen biri Almanya'da uzman hemşire olarak mesleğine devam eder. Uzman hemşirelerin maaş geliri biraz daha yüksektir.

Almanya'da Hemşirelik ile ilgili Instagram Videolarımız

Almanya'da Hemşire Olarak Çalışmak

Instagram Videosunu İzlemek için Tıklayın