KVKK Bilgilendirme

KVKK Bilgilendirme

EUROVERSİTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ÇEVİRİ VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ ("Şirketimiz” veya "Euroversity”) olarak, resmi internet sitemiz olan "https://www.euroversity.de ve https://www.euroversity.academy” ("Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz internet sitesi ziyaretçilerimizi işbu Euroversity İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni ("Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?
Şirketimiz tarafından, "https://www.euroversity.de ve https://www.euroversityacademy.com” adreslerini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
 

Kişisel Veriniz

Adınız, soyadınız, telefon numaranız,
ve şahıs şirketi olmanız halinde şirket adınız
Trafik verisi

Şirketimize Ulaştığı Ortam

[https://www.euroversity.de]
[https://www.euroversityacademy.com]
[https://www.euroversity.de]
[https://www.euroversityacademy.com]

İşleme Amacımız/Amaçlarımız

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, reklam ajansları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ile birlikte iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ile siz internet sitesi ziyaretçilerimize hizmet teminini gerçekleştirebilmek amaçlarıyla EUROVERSİTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ÇEVİRİ VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ’ne aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus Euroversity’nin denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?
Şirketimiz’e elektronik posta aracılığıyla ile ulaşmanız durumunda, Şirketimiz kişisel verilerinizi iş sürekliliğinin sağlanması ve sizinle iletişime geçebilmek amaçlarıyla açık rızanız dahilinde yurtdışında mukim üçüncü kişilere (Microsoft Office 365) aktarmaktadır.

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan alıcı grupları haricinde yurt dışında mukim herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası
Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Euroversity işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri, başta KVKK olmak üzere Şirketimiz’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Şirketimiz, anılan sürelerin sona ermesi halinde Euroversity Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVKK uyarınca gereken hallerde Euroversity sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İşbu Bilgilendirme Metni hakkında sorunuz olması halinde lütfen KVK Yetkilisi ile irtibata geçiniz.

KVK Yetkilisi:
Özlem ÇELİK
ZEYTİNLİK MAH. YAKUT SK. SAĞLIK NO: 58 İÇ KAPI NO: 7
BAKIRKÖY/ İSTANBUL
[+90 212 466 28 50 , info@euroversity.de]
 
İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK’ya uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

EUROVERSİTY YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ÇEVİRİ VE TERCÜMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ